Kontrast:
Czcionka: A A A

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia w województwie zachodniopomorskim

Rejestr miejsc, w których gminy województwa zachodniopomorskiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach – plik w załączeniu (stan na 7.02.2020 r.)