Kontrast:
Czcionka: A A A

Akademia rodzica zastępczego

Jesteś  rodzicem zastępczym?
Zależy Ci na rozwoju, zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności?
Chcesz poznać innych rodziców zastępczych z regionu?
Wymieniać doświadczenia?

A może chciałbyś zostać rodzicem zastępczym i szukasz profesjonalnego szkolenia, przygotowującego do tej roli?

Akademia jest dla Ciebie!

Projekt Akademia rodzica zastępczego jest realizowany od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Ma na celu wsparcie oraz promocję rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim.

Działania prowadzone są w dwóch formach:

1. AKADEMIA RELACJI – jest to wsparcie skierowane do rodziców zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Obejmuje szkolenia/warsztaty dla rodziców oraz doradztwo indywidualne (świadczone na miejscu szkoleń, osobiste, mailowe, telefoniczne). W trakcie trwania szkoleń zapewniamy wyżywienie, nocleg (w przypadku warsztatów dwudniowych), opiekę nad dziećmi oraz zwrot kosztów dojazdu/zorganizowany transport.

W roku 2019 r. planowane są dwa szkolenia:

  • „Sytuacje kryzysowe” – dwudniowe warsztaty planowane są na IV-VI br. i będą obejmowały takie zagadnienia, jak: uzależnienia, substancje psychoaktywne (w tym dopalacze), kryzysy rozwojowe, nieharmonijny rozwój dzieci w pieczy zastępczej, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – rozpoznawanie i reagowanie). Ma na celu wyposażenie rodziców zastępczych w wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, na jakie mogą natrafić w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży.
  • „Agresja wśród dzieci i młodzieży” – jednodniowe szkolenie planowane jest na IX-X br. i będzie obejmowało takie zagadnienia, jak: autoagresja, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc. Szkolenie ma na celu zapoznanie rodziców z przyczynami, przejawami i sposobami reagowania na powyższe zjawiska.

Dodatkowym atutem uczestnictwa w Akademii Relacji jest możliwość integracji z innymi rodzinami zastępczymi zamieszkującymi w pobliżu, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia w napotykanych trudnościach.

2. AKADEMIA DOBREGO RODZICA ZASTĘPCZEGO – jest to wsparcie skierowane do kandydatów na rodziców zastępczych. Obejmuje szkolenie realizowane według znanego na całym świecie programu PRIDE, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz doradztwo indywidualne w zakresie zgłaszanych wątpliwości i problemów przez cały okres trwania projektu (telefoniczne, mailowe, osobiste). Jeżeli myślisz o rodzicielstwie zastępczym i chciałbyś dowiedzieć się więcej, Doradca chętnie odpowie na Twoje pytania i wątpliwości.

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, więc UDZIAŁ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. Jedynym warunkiem udziału jest miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jesteś zainteresowana/y?

Dowiedz się więcej:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin, ul. T. Starzyńskiego 3-4, III p. pok.312
www.rops.wzp.pl
tel. 601 730 892 lub 91 425 36 36
e-mail: akademia@wzp.pl