Kontrast:
Czcionka: A A A

Jesteś osobą doznającą przemocy, stosującą przemoc albo świadkiem przemocy - zadzwoń!

Komenda Wojewódzka Policji uruchomiła infolinię 511 86 05 12, dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zainteresowanych przeciwdziałaniem tego typu zjawiskom, a także dla stosujących przemoc.

Numer obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 przez wojewódzkiego koordynatora realizacji procedury Niebieskiej Karty asp. Agatę Rybacką-Stiller. Po godz.15:30 oraz w weekendy będzie można pozostawić wiadomość nagrywając się na automatyczną sekretarkę. Całą dobę możesz dzwonić do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numer: 800 12 00 02.

Pod numerem 511 86 05 12 można:

  • uzyskać kompleksową informację dotyczącą zadań realizowanych przez Policję w ramach procedury Niebieskiej Karty,

  • zgłosić przemoc w rodzinie,

  • uzyskać informację, jakie instytucje w tego typu przypadkach udzielają pomocy oraz jakie są ich kompetencję,

  • zasięgnąć porady w temacie, jak ” wyjść” z przemocy, jak przeciwdziałać takim zjawiskom.