Kontrast:
Czcionka: A A A

Problem alkoholowy. Gdzie szukać pomocy?

Słowo alkohol pochodzi prawdopodobnie od jednego z arabskich słów „al-ghoul” czyli „zły duch”. Terminologia ta wydaje się niezwykle trafna, kiedy przyjrzymy się skutkom, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu. W jego wyniku następuje degradacja człowieka w wymiarze psychofizycznym – osłabiając zdolności poznawcze, psychikę i organy wewnętrzne, zwiększając możliwość rozwoju wielu chorób. Jednocześnie pojawia się rozkład moralny, destrukcja umiejętności społecznego funkcjonowania oraz niszczenie tkanki społecznej, zwłaszcza rodziny. Obiegowe opinie na temat zdrowotnych właściwości alkoholu, służą najczęściej utrwalaniu szkodliwych wzorców picia i wzmacnianiu psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

 

Fakty i mity o działaniu alkoholu na organizm człowieka

 1. Mit: alkohol „dezynfekuje” organizm i poprawia jego odporność. Fakt: alkohol zmniejsza odporność obronną organizmu poprzez ograniczenie aktywności białych ciałek krwi, których zadaniem jest zwalczanie infekcji. Osłabienie układu odpornościowego zwiększa podatność na infekcje, a także na rozwój choroby nowotworowej.
 2. Mit: alkohol pomaga w trawieniu. Fakt: alkohol drażni i uszkadza śluzówki, zaburza pracę jelit, niszcząc florę bakteryjną, utrudnia wchłanianie pokarmów, upośledza działanie wątroby oraz trzustki
 3. Mit: alkohol zapobiega zawałom serca. Fakt: wg. badań w nieszkodliwych dawkach (1 porcja standardowa) [1] dobrze wpływa na gospodarkę tłuszczową i opóźnianie procesu miażdżycowego. Natomiast systematyczne spożywanie nawet małych dawek alkoholu może doprowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, niszczenia komórek mięśnia sercowego, wątroby i trzustki – prowadząc do niewydolności tych organów.

 

Jak można zdiagnozować uzależnienie od alkoholu u siebie, bliskich, znajomych?

Według systemu ICD-10 (międzynarodowej klasyfikacji chorób) potrzebne do tego jest stwierdzenie jednoczesnego występowania co najmniej trzech z wymienionych niżej cech:

 • Silnego pragnienia lub poczucia przymusu picia alkoholu.
 • Trudności kontrolowania zachowania związanego z piciem alkoholu, rozpoczynania, kończenia lub ilości.
 • Fizjologicznych objawów odstawienia alkoholu występujących po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości pitego alkoholu albo używaniu alkoholu w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia tych objawów.
 • Potrzeby przyjmowania coraz większych dawek alkoholu w celu uzyskania skutków poprzednio powodowanych przez mniejsze dawki.
 • Narastającego zaniedbywania alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań z powodu picia alkoholu, zwiększona ilość czasu poświęconego na zdobywanie lub picie alkoholu albo na odwracanie następstw jego działania.
 • Picia mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw.

Osoby uzależnione od alkoholu wykazują wspólną grupę charakterystycznych symptomów, do których zalicza się: silne pragnienie picia, potrzeba picia coraz większej ilości alkoholu dla osiągnięcia tych samych efektów oraz objawy odstawienne (drżenie mięśniowe, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki) po zaprzestaniu spożywania alkoholu [2].

Przyznanie się do problemu i zrobienie pierwszego kroku jest bardzo trudne dla osoby uzależnionej. Alkoholik musi przyznać się przed samym sobą, że jest bezsilny wobec alkoholu i przestał kierować własnym życiem. Niestety, aby do tego doszło najczęściej w życiu osoby uzależnionej musi dojść do spiętrzenia się problemów. Czasem będą to poważne dolegliwości zdrowotne, liczne kłopoty osobiste i zawodowe. Najczęściej jednak musi dojść do tego, by alkoholik „sięgnął dna”, czyli krótko mówiąc wpadł w poważne tarapaty.

Gdzie szukać pomocy, gdy nadejdzie odpowiedni moment? Najlepiej udać się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Rozmowa ze specjalistą pomoże znaleźć optymalną ścieżkę leczenia dla danej osoby. Pójście do placówki nie jest jednoznaczne z podjęciem leczenia odwykowego.

 

Nikt nie może zmusić nikogo do podjęcia leczenia, ta decyzja należy zawsze do osoby mającej problemy z piciem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 z późn. zm.), w Polsce leczenie uzależnienia jest dobrowolne i bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd. Jednak w praktyce większość osób nie stawia się na obowiązkowej terapii pomimo wyroku sądu, co czyni całą procedurę nieskuteczną.

Oto kilka przydatnych wskazówek dla osób udających się do specjalisty:

 1. Do placówki trzeba przyjść w stanie absolutnej trzeźwości – należy zatem przez kilka dni przed wizytą nie spożywać alkoholu (minimum 2).
 2. Dobrze jest zagwarantować sobie towarzystwo osoby, która nie nadużywa alkoholu, i która będzie życzliwie wspierać decyzję o udaniu się do specjalisty.
 3. Nie warto odwlekać konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości kontrolowania picia. W przypadku osób uzależnionych niemal wszyscy mają za sobą różne, w efekcie nieudane, próby takiej kontroli. Dalsze zmagania pogłębiają tylko problem [3].

 

Gdzie szukać pomocy?

Osoby uzależnione od alkoholu mogą korzystać z pomocy podmiotów wykonujących działalność leczniczą stacjonarną, całodobową oraz ambulatoryjną. Placówkami tego typu są:

 • poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
 • poradnie leczenia uzależnień,
 • całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu,
 • całodobowe oddziały leczenia uzależnień,
 • dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu,
 • dzienne oddziały leczenia uzależnień, oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
 • hostele dla osób uzależnionych od alkoholu [4].

Wykaz ww. placówek w województwie zachodniopomorskim znajdą Państwo na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod likniem: http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-zachodniopomorskie. Poniżej podajemy dane kontaktowe placówek dla powiatów: kołobrzeskiego, goleniowskiego, sławieńskiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecin.

Powiat goleniowski

 • Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym – terapia uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów, tel. 91 407 18 10, e-mail: gkrpa@goleniow.pl
 • NZOZ „SANUS” s.c. Poradnia Odwykowa – terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: ul. Kościuszki 36, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 69 60

Powiat kołobrzeski

 • WOTUW Stanomino SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: Okopowa 15A, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 352 26 37, e-mail: kolobrzeg@wotuwstanomino.pl

Powiat sławieński

 • Medison sp. z o. o. Poradnia Leczenia Uzależnień – , terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: ul. Konopnickiej 4, 76-100 Sławno, tel. 59 810 74 90, e-mail: medison@op.pl

Powiat stargardzki

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: Wyszyńskiego 22B/3, 73-110 Stargard, tel. 91 577 64 64, e-mail: beatak.2001@go2.pl

Miasto Szczecin

 • SP Specjalistyczny ZOZ „ZDROJE” Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnienia – leczenie uzależnień, adres: ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, tel. 91 88 06 161, e-mail: otua@szpitalzdroje.szczecin.pl
 • SP Specjalistyczny ZOZ „ZDROJE” Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu –całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień, adres: ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, tel. 91 880 61 61, mail: otua@szpital-zdroje.szczecin.pl
 • SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – poradnia, leczenie uzależnień, adres: ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin, tel. 91 455 83 43, e-mail: otu@otu.szczecin.pl
 • SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu, leczenie uzależnień, adres: ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin, tel. 91 455 83 43, e-mail: otu@otu.szczecin.pl
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, leczenie uzależnień, adres: ul. 3 maja 25-27, 70-215 Szczecin, tel. 91 471 53 36, e-mail: mszymak@womp.szczecin.pl

 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Alternatywnym rozwiązaniem dla ww. placówek jest kontakt z Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Dzięki niej od ponad 70 lat na całym świecie skutecznie trzeźwieją miliony ludzi uzależnionych. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów [5]. Ruch funkcjonuje w oparciu o pełną dyspozycyjność członków i ich autentyczną bezinteresowność, wynikającą z zasady „pomagając innym, pomagam sobie”. Więcej informacji o Wspólnocie AA znajdą Państwo na stronie https://aa24.pl/pl. Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem: 801 033 242 (infolinia ogólnopolska) lub mailowo: aa@aa.org.pl. Poniżej zamieszczamy kontakt do Wspólnot AA działających w mieście Szczecinie oraz powiatach kołobrzeskim, goleniowskim, sławieńskim, stargardzkim.

Miasto Szczecin:

 • Regionalny Punkt Informacyjno – Kontaktowy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików W Szczecinie, Plac Ofiar Katynia 1, 70 – 452 Szczecin (wejście od ul. Unisławy), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 19:00, tel. 91 45 00 176, tel. kom.: 511 050 129 – czynny codziennie w godz. 8:00 – 22:00, e-mail: pik011@aa.org.pl
  Zawsze aktualny spis działających grup AA i mitingów odbywających się w Szczecinie znajduje się pod linkiem:
  http://www.aa.org.pl/regiony/mityngi.php?D1=0&region=11&m1=Szczecin

Powiat kołobrzeski

 • Intergrupa „PORT” 78-100 Kołobrzeg, ul. Czarneckiego 1d m 9, tel.: 94 352 07 18, e-mail port011@aa.org.pl.

Powiat goleniowski

Powiat stargardzki

 • Intergrupa „MORENA”, 73- 110 Stargard Szczeciński, ul Warszawska 16, Klub Abstynenta „Ala”, e-mail: morena011@aa.otg.pl.

Powiat sławieński

 • Informacji udzielają: Punkt konsultacyjno – informacyjny ds. uzależnień i przemocy – ul. Rapackiego 10, 76-100 Sławno, tel. 508100 086, kpa@slawno.pl, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 10, 76-100 Sławno, tel. 598 107 526, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl.

 

 

[1] Porcja standardowa alkoholu oznacza 10 g czystego, 100% alkoholu. Zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40%.
[2] Por. M. Teenson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2005 s. 16
[3] Za: J. Fudała: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 200
[4] Leczenie osób uzależnionych od alkoholu reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów Leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. 2012.734).
[5] Źródło: http://www.parpa.pl/index.php/wspolnota-aa/163-wspolnota-anonimowych-alkoholikow