Kontrast:
Czcionka: A A A

„SPRAWNI W PRACY- kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Asystent pracodawcy – nowa forma wsparcia w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Taka osoba, współpracując z PFRON, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, z organizacjami społecznymi ma doprowadzić do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u danego pracodawcy. Pomoże również w tworzeniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy oraz będzie pełnić funkcje doradcze i konsultacyjne dla pracodawców, którzy zatrudnili osoby z orzeczeniami.

Model takiej współpracy został opracowany na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, w ramach realizacji przyjętego przez Samorząd Województwa w kwietniu 2017 r. Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”.

Testowanie modelowego rozwiązania koordynuje 4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., które obecnie zatrudnia 5 asystentów pracodawców nawiązujących kontakt z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i integracji społecznej, organizacjami pracodawców i sektora przedsiębiorstw oraz oczywiście z potencjalnymi pracownikami.

Projekt „Sprawni w pracy – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 40 osób w wieku powyżej 18 roku życia do wieku emerytalnego, osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych społecznie z powodu  niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie: m. Szczecin, goleniowskim, polickim oraz stargardzkim.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.

,,4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o. zapewnia dostępność wsparcia w projekcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez m.in.: możliwość skorzystania ze wsparcia na terenie zamieszkiwanego obszaru, wybór dogodnej realizacji dla osoby niepełnosprawnej spotkań m.in. z pośrednikiem pracy, możliwość udzielenia wsparcia specjalistycznego (np. tłumacz, opiekun).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji są dostępne pod: 4c@4c.szczecin.pl, tel.: (91) 881 25 22.

Adres

4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.,
Koński Kierat 14/15, 70-563 Szczecin

Godziny otwarcia, kontakt

tel.: +48 91 881 2176 e-mail: 4c@4c.szczecin.pl