Kontrast:
Czcionka: A A A

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych

Załączony plik opracowania Ministerstwa Finansów prezentuje syntetycznie istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów dotyczących kontroli zarządczej. W sposób uporządkowany przedstawia zasób podstawowych aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących kontroli zarządczej. Ma ułatwić korzystanie z nich oraz w miarę możliwości przedstawić odpowiedzi na podstawowe kwestie problemowe. Jest także odpowiedzią na formułowane wobec Ministerstwa Finansów oczekiwania związane z koniecznością przybliżenia zagadnienia kontroli zarządczej w sposób szerszy oraz kompleksowo prezentujący dotychczasowy dorobek Ministerstwa. Stąd zawarte tu odwołania do publikacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.