Kontrast:
Czcionka: A A A

Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej

Załączony plik publikacji jest efektem pracy ekspertów i specjalistów z zakresu polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej.

Przedmiotem rozważań niniejszego podręcznika jest szeroko rozumiane zarządzanie publiczne. Szczegółowo opisano w nim koncepcje nowego zarządzania publicznego i współzarządzania, z uwzględnieniem charakterystyki narzędzi i metod stosowanych w ramach powyższych nurtów.

Podręcznik składa się z ośmiu części.

Adresatami opracowania są przede wszystkim praktycy, działający w jednostkach pomocy społecznej i realizujący jej ustawowe cele. Szczególnie ważnymi odbiorcami są pracownicy socjalni, których autorzy chcą wyposażyć w nowe informacje oraz dostarczyć im wiedzy, która może zaowocować nowymi przedsięwzięciami, podejmowanymi przez nich w społecznościach lokalnych.