Kontrast:
Czcionka: A A A

Patotreści w internecie-raport o problemie

Szkodliwe treści w internecie definiuje się jako „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”. Zalicza się do nich przede wszystkim pornografię, materiały ukazujące przemoc, a także treści zachęcające do zachowań szkodliwych dla zdrowia (np. używania  narkotyków) lub autodestrukcyjnych (samookaleczenia, samobójstwa itp.). Zauważa się, że materiały takie są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży, mogą bowiem negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.

Wraz z nowymi, często fascynującymi formami udostępniania treści pojawiają się nowe wyzwania i nowe problemy. Taka właśnie jest geneza patotreści, zjawiska uznawanego za szczególnie niebezpieczne. Są to treści prezentowane w sieci w postaci transmisji internetowej (stream), fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych form przekazu, w których nadawca lub grupa nadawców prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, libacje alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków i inne.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka podjęła próbę zdefiniowania problemu patotreści w internecie. Opracowała raport o problemie opisujący specyfikę, skalę, potencjalny wpływ na młodych odbiorców oraz ramy prawne.

Zapraszam do zapoznania się z załączonym w pliku Raportem.

Rodzice z całej Polski zaniepokojeni o bezpieczeństwo dzieci w sytuacji zagrożeń online mogą też skorzystać z dyżuru telefonicznego, który w poniedziałki pełnią specjaliści ds. bezpieczeństwa dzieci online z Poradni Dziecko w Sieci i uzyskać wsparcie, dzwoniąc na prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Silę numer telefonu pomocowego 800 100 100, w godzinach: 13:00-15:00.