Kontrast:
Czcionka: A A A

Podręcznik dla Asystentów Dorastania "Dorosły Superbohater"

Z ogromną przyjemnością udostępniamy podręcznik przygotowany, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, z myślą o osobach, które pracują z dziećmi i młodzieżą i pragną, aby ta współpraca najpełniej odpowiadała zarówno potrzebom ich podopiecznych, jak i wyzwaniom, które niesie ze sobą okres dorastania.

Chcieliśmy stworzyć kompletne narzędzie, które pozwoli w sposób skuteczny zwiększyć umiejętności adaptacyjne dzieci i młodzieży, pomoże zdefiniować ich mocne strony i potencjał do pokonywania czekających na nie wyzwań.

Zależało nam, aby każda istotna, z punktu widzenia celów podręcznika, kompetencja była omawiana w osobnym module. Przy czym ważne było, aby każdy moduł wspierał także rozwijanie kompetencji kluczowych, tj. współpracy, kreatywności i innowacyjności, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, a także komunikacji (na poziomie wiedzy, umiejętności i motywacji). Podręcznik zbudowany jest z modułów, a każdy moduł z części teoretycznej oraz warsztatowej. Poruszane zagadnienia to m.in.: nauka o więzi, porozumienie bez przemocy, emocje, praca na zasobach, poczucie wartości, elementy edukacji społecznej i ekonomicznej AFLATOUN, Ja w grupie, relacje w kryzysie – elementy mediacji rówieśniczych, jak o siebie dbać – ryzyka, zagrożenia i strategie.

Część teoretyczna, omawiająca podstawy danego zagadnienia, przeznaczona jest dla Asystenta Dorastania, który powinien dogłębnie zapoznać się z zarysem teoretycznym, zanim przystąpi do pracy warsztatowej. Cześć warsztatowa to gotowe scenariusze zajęć, wskazujące cele szkolenia i niezbędne pomoce. Szkolenia przewidziane są dla dwóch grup wiekowych: 6-10 lat i 11-16 lat.

Zapraszamy do zapoznania się i wykorzystywania w praktyce.