Kontrast:
Czcionka: A A A

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

Konflikt i rozstanie rodziców zawsze obciążają emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki to następuje, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Jednocześnie skutki rozstania angażują wielu ludzi wokół – znajomych, przyjaciół, pedagogów, psychologów, sędziów, kuratorów, adwokatów, policję, lekarzy. Wszyscy oni są ważni. Wszyscy mogą przyczynić się do tego, aby rozstanie rodziców nie było dla dziecka nieprzezwyciężalną traumą. Forum organizacji pozarządowych, które od lat zajmują się problemem pomocy dziecku, którego rodzice decydują się rozstać, wypracowało standardy, które wszystkim zainteresowanym pozwolą lepiej zadbać o dobro takiego dziecka.

„Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” są zbiorem informacji mających pomóc dziecku i rodzicom w sytuacji rozpadu rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym plikiem.

Zapraszam również do wysłuchania konferencji dotyczącej standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców, która odbyła dnia 17.06.2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dostęp do filmu umożliwia kliknięcie linku przekierowującego do nagrywanego na żywo spotkania – można rozpocząć oglądanie od 23 minuty, kiedy faktycznie rozpoczyna się konferencja.

Standardy uzupełnione są bajką terapeutyczną „Rybeńka” o małej rybce, której rodzice się rozstali. Przeczytał ją Artur Barciś, który w ten sposób wsparł akcję promowania Standardów. Bajka jak i konferencja dostępne są na kanale youtube Rzecznika Praw Obywatelskich.