Kontrast:
Czcionka: A A A

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.

Załączona publikacja „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”, powstała w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Została przygotowana przede wszystkim z wykorzystaniem prac zespołów eksperckich fazy modelu i opracowanych przez nich materiałów.

Kluczowym założeniem proponowanych w niej rozwiązań jest wprowadzenie zasady rozdzielenie pracy socjalnej od prowadzenia postępowań administracyjnych.

Prezentowana publikacja adresowana jest do wszystkich interesariuszy procesu pracy socjalnej, przede wszystkim do: pracowników socjalnych pracujących z osobami i rodzinami, osób sprawujących nadzór merytoryczny nad pracą pracowników socjalnych oraz osób odpowiedzialnych za organizację tego tak ważnego zadania publicznego.