Kontrast:
Czcionka: A A A

Standardy usług pomocy społecznej

Publikacja prezentuje standardy interwencji kryzysowej, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz poradnictwa specjalistycznego (w tym dla osób
niepełnosprawnych, członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz osób wspierających osoby niepełnosprawne), wypracowane w ramach Zadania 2 projektu systemowego
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wybranych standardów usług – organizatorów i wykonawców tych usług społecznych,
ale polecamy ją również każdemu zainteresowanemu procesem organizowania i świadczenia wymienionych usług.