Kontrast:
Czcionka: A A A

Triada zaburzeń autystycznych – wierzchołek góry lodowej.

Broszura przygotowana przez naukowców, lekarzy, dietetyków, rodziców dziecka z ASD. Została wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Socius” i Fundację bioAutyzm.

Zawierająca informacje dotyczące leczenia zaburzeń mogących powodować objawy autystyczne.