Kontrast:
Czcionka: A A A

Wspomaganie więzi rodzinnych

Udostępniamy dla Państwa, wydane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, materiały dotyczące wspomagania więzi rodzinnych.

Pierwsza broszura nosi tytuł „Wspomaganie więzi rodzinnych. Rozwój, wzmacnianie.” Obejmuje zagadnienia przedstawiające tematy odnoszące się do działań na rzecz demografii. Tematy dotyczą wspomagania więzi wewnątrzrodzinnych, zarówno w aspekcie ich rozwoju, jak i wzmacniania i obejmują przygotowanie osób do formowania rodzin oraz wzmacnianie rodzin w wymiarze więziotwórczym. Działania te mogą i powinny być kierowane do ogółu osób, według rozpoznanych potrzeb na danym terenie. Broszura została przygotowana przez grono ekspertów, którzy poza rozległą wiedzą naukową dysponują szeroką praktyką dzięki prowadzonej pracy z osobami i rodzinami. Na końcu każdego rozdziału przedstawiono zasady działań w danym obszarze, mogące być pomocą w realizacji zadań z danego tematu.

Druga broszura „Profilaktyka zaburzeń i zachowań problemowych” jest poświęcona profilaktyce wybranych zaburzeń i zachowań problemowych, obecnie stanowiących duże wyzwanie dla osób chcące formować rodziny oraz dla rodzin wychowujących dzieci. Została przygotowana przez ekspertów posiadających wiedzę na dany temat i zarazem zaangażowanych praktyków, którzy na co dzień pracują z osobami potrzebującymi wsparcia. Stąd wiele w materiale konkretnych uwag pedagogicznych i psychopedagogicznych, delegacji profilaktycznych, przykładów konkretnych warsztatów i działań, tabel zbierających wiedzę na dany temat i grafik pomagających zapoznać się z najważniejszymi przesłaniami, problemami w danym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnianym materiałem.

 

WSPOMAGANIE WIĘZI RODZINNYCH_ROZWÓJ WZMACNIANIE

WSPOMAGANIE WIĘZI RODZINNYCH_PROFILAKTYKA ZABURZEŃ