Kontrast:
Czcionka: A A A

Wyjątkowe rodzicielstwo, wyjątkowi rodzice - podręcznik

Kiedy na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością, emocje rodziców są wyjątkowo silne. W rezultacie mogą ulec zakłóceniu relacje między członkami rodziny, co powoduje konsekwencje zarówno w sferze oczekiwań emocjonalnych, jak i w codziennym życiu praktycznym. Zaakceptowanie niepełnosprawności własnego dziecka jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed rodzicami dzieci z problemami rozwojowymi.

Podręcznik dotyka najważniejszych problemów jakim będą musieli stawić czoła rodzice i zawiera cykl wykładów oraz ćwiczeń, które mają wzmocnić kondycję całej rodziny, tak aby wspólnie mogła pokonywać trudności oraz potrafiła czerpać radość z życia i bycia ze sobą.

Z materiału mogą korzystać zarówno specjaliści pracujący z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością, jak również  sami rodzice dzieci niepełnoprawnych.

Publikacja została opracowana przez Fundację „Cegiełka” w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.