Kontrast:
Czcionka: A A A

Zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie zasobami ludzkimi - cykl warsztatów dla pracowników urzędu

Załączona publikacja wydana została w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Sprawny samorząd” – program wdrożenia usprawnień zarządczych w samorządach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawiera materiały szkoleniowe dotyczące tematyki zarządzania relacjami z klientem oraz zarządzania zasobami ludzkimi, stanowiąc cykl warsztatów dla pracowników urzędu.

Służy podniesieniu poziomu jakości usług świadczonych przez urzędy będące organami jednostek samorządu terytorialnego poprzez przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników do stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie narzędzi samooceny i ciągłego samodoskonalenia.