Kontrast:
Czcionka: A A A

Zarządzanie Zespołem

Załączony plik zawiera informacje dotyczące zarządzania zespołem. Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy realizacji projektu „Wschód Biznesu 2”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wprowadza do problematyki zarządzania, porusza ewolucje teorii organizacji i zarządzania, opisuje koncepcje i style kierowania, organizację zespołu. Porusza tematykę zarządzania czasem, komunikacji w zespole, twórczego rozwiązywania problemów, rolę kierownika w zespole, delegowania uprawnień oraz kultury organizacyjnej.

Daje możliwość sprawdzenia wiedzy w poruszanej tematyce poprzez wykonanie w praktyce proponowanych ćwiczeń dołączonych do opracowania.

Ponadto, dla chętnych pogłębienia wiedzy w omawianym w publikacji obszarze, znajdą Państwo polecane przez autorów lektury.