Kontrast:
Czcionka: A A A

Regionalna Akademia Rodziny

Regionalna Akademia Rodziny to oryginalne i unikalne narzędzie do pracy z całymi rodzinami i poszczególnymi jej członkami, a także pokoleniami, które wchodzą w jej skład. Jest to również doskonała możliwość dokonania autorefleksji, w szczególności spojrzenia na siebie i zastanowienia się kim jestem w mojej rodzinie, co jej daję, jak się w niej czuję i jaka właściwie ta moja rodzina jest?

Praca w wymienionych wyżej obszarach realizowana jest w ramach tzw. Szkół i w oparciu o „podręczniki”. Są to, stworzone przez specjalistów, napisane bardzo prostym językiem i zawierające mnóstwo cennych rad, analiz, teoretycznych ustaleń, podpowiedzi i wskazówek „przewodniki”, adresowane do małżonków, rodziców, babć i dziadków oraz narzeczonych.

Jak widać, autorzy podręczników, a w myśl ich również i trenerzy Regionalnych Akademii Rodzin chcą swym wsparciem i pomocą objąć rodzinę, na każdym z etapów jej powstawania i funkcjonowania: od narzeczeństwa (kiedy zawarcie małżeństwa i założenie rodziny jest dopiero w planach), poprzez małżeństwo (kiedy para żyje już w sformalizowanym związku, ale jeszcze nie ma potomstwa) do fazy bycia rodzicami (kiedy pojawiają się dzieci i małżeństwo staje się rodziną).

W podręcznikach poświęcono także wiele miejsca i uwagi babciom oraz dziadkom, zarówno tym, którzy żyją z ich dziećmi i wnukami pod jednym dachem, jak również tym, którzy mieszkają osobno, ale wciąż są lub chcieliby być ważnymi i zauważalnymi członkami oraz częścią życia młodszych pokoleń. W dobie starzejącego się społeczeństwa pamięć o starszych osobach, włączanie ich w aktywny sposób w życie rodzin dzieci i wnuków oraz udzielanie im pomocy i wsparcia, a przede wszystkim korzystanie z ich ogromnego potencjału wiedzy, tradycji, doświadczenia, spokoju oraz tzw. mądrości życiowej jest rzeczą szczególnie istotną, zarówno dla nich samych, jak i dla pozostałych członków rodziny.

Każdy z omawianych podręczników jest ułożony w bardzo przemyślany, logiczny i uniwersalny sposób. Poszczególne rozdziały poświęcone są konkretnym „fragmentom”/aspektom życia rodziny lub określonym, jasno sformułowanym zagadnieniom, ale jednocześnie stanowią spójną całość, nawiązują do siebie i treściowo się przenikają.

I tak np. narzeczeni mogą liczyć na wsparcie w takich zagadnieniach jak: wzajemne poznanie, przygotowanie mentalne i psychiczne do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zachowanie „siebie” i własnej autonomii w trwałym związku z drugą osobą, pielęgnowanie uczuć, więzi oraz wzajemnej atrakcyjności, w tym również seksualnej.

Z kolei rodzice w swoim podręczniku znajdą pomoc w takich obszarach, jak: wychowanie, komunikacja, konflikty w rodzinie, samodzielność dziecka, kształtowanie współpracy między dzieckiem, a rodzicami oraz wzmacnianie więzi między rodzicami w codzienności wychowawczego trudu.

Wreszcie, dziadkom i babciom dedykowane są (między innymi) takie zakresy tematyczne jak: pozycja i znaczenie babci i dziadka w rodzinie, poznawanie wnuków, komunikacja i  budowanie relacji z nimi, współuczestniczenie w życiu wnuków w warunkach obecnych urządzeń i technologii cyfrowych.

Reasumując: jeżeli Jesteś żoną, mężem, narzeczoną lub narzeczonym, babcią lub dziadkiem; jeżeli doświadczasz jakichś trudnych momentów w związku lub rodzinie, której Jesteś członkiem albo zwyczajnie brakuje Ci wiedzy w którymś z wyżej wymienionych obszarów (lub chciałabyś/chciałbyś ją zwiększyć) to Regionalna Akademia Rodziny ( i poszczególne jej „Szkoły”) jest dla Ciebie!

Zapraszamy zatem do skorzystania z przedstawionej oferty i zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Udział w każdej ze Szkół (dla rodziców, narzeczonych, babć i dziadków) jest bezpłatny! Szczegółowe informacje u partnerów w projektu.