Kontrast:
Czcionka: A A A

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii udziela świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt z NFZ obejmuje diagnostykę i leczenie wszelkich zaburzeń natury psychicznej, między innymi:

 • zaburzeń lękowych, nerwic
 • depresji i zaburzeń nastroju
 • schizofrenii
 • uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji

Specjaliści realizują opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w warunkach ambulatoryjnych w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

W poradni zdrowia psychicznego obowiązują następujące zasady:

 • Psychiatra udziela porad bez skierowania.
 • Do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Na skierowaniu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL, nr umowy lekarza z NFZ, nr REGON i pieczątka lekarza, rozpoznanie, z jakim pacjent jest kierowany w opisie i kodzie ICD 10 (ważna jest sygnatura F…).
 • Świadczenia obejmują m.in. niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla pacjenta i jego rodziny.

Dzieci i młodzież

 • We wszystkich formach opieki nad młodzieżą dopuszcza się ich leczenie w poradni dzieci i młodzieży w wieku powyżej 18 roku życia jedynie w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia.

Za świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie umowy z NFZ Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii nie pobiera od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach!

Na życzenie klienta oraz dla osób nieubezpieczonych specjaliści ZIP świadczą odpłatnie usługi, na które skierowanie nie jest wymagane.

 

Na wizytę można się zapisywać do:

 • lekarza psychiatry
 • psychologa
 • psychoterapeuty

telefonicznie 91 422 60 60 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.

Z uwagi na indywidualne podejście do pacjenta wyznaczona godzina przyjęcia może ulec przesunięciu.

Adres

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii,
ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a, 70-480 Szczecin