Kontrast:
Czcionka: A A A

Dylematy etyczne pracowników socjalnych

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W części pierwszej załączonego pliku znajdą Państwo przegląd teoretyczny będący fundamentem dla poruszanej w książce tematyki. Dotyczy on zagadnień z tego zakresu, począwszy od relacji pomagania, stanowiącej przestrzeń rodzenia się dylematu, poprzez charakterystykę jego istoty, źródeł i rodzajów, skończywszy na sposobach rozwiązywania sobie lub radzenia z dylematami. Część druga stanowi zderzenie teorii z praktyką. Piórem pracowników socjalnych odnosi się do codziennych problemów etycznych. Przygotowane przez pracowników socjalnych przykłady, zawierają opis sytuacji, z którymi pracownicy ci spotkali się w toku swojej pracy, a które stanowiły przyczynę ich wątpliwości budzących dylematy etyczne. Case studies wzbogacone są o komentarz ekspercki, analizujący konkretne zdarzenia i powstałe dylematy.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych.