Kontrast:
Czcionka: A A A

22 kroki do strategii. Standardy tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej.

Załączona publikacja została opracowana przez pracowników Fundacji TUS, którzy wiele czasu poświęcili badaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Proponowany przez autorów sposób pracy nad strategią rozwiązywania problemów społecznych ma charakter modelowy. Został dostosowany do potrzeb samorządów i był przez nie testowany. Jest  narzędziem do tworzenia społecznych strategii, które jest zgodne z zasadami planowania strategicznego i adekwatne do oczekiwań i możliwości samorządów.

Model zaproponowany przez zespół Fundacji TUS pokazuje krok po kroku jak tworzyć społeczną strategię. Od zbudowania interdyscyplinarnego zespołu, poprzez zdiagnozowanie i nazywanie problemów społecznych, wyznaczanie celów i planowanie działań, aż po monitoring i ewaluację wdrażanej strategii.