Kontrast:
Czcionka: A A A

Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej

Pomoc społeczna, praca socjalna jako zagadnienie naukowe jest stale „dotykana” przez rozważania z różnych dziedzin nauki. Jest to w dużej mierze spowodowane interdyscyplinarnością nauk społecznych oraz coraz to nowych koncepcji dotyczących życia społecznego. W załączonej publikacji przedstawione są niektóre z tych koncepcji, które wpływają na poszczególne obszary pomocy społecznej.

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.