Kontrast:
Czcionka: A A A

Podręcznik instruktażowy "Standardy Usług"

Podręcznik powstał w ramach projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (Zadanie 2: Działania w zakresie wdrażania standardów pracy
socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja przedstawia założenia i uzasadnienia standaryzacji pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, przyjęte w ramach Zadania 2, a także wspólne elementy dla
wszystkich standardów pracy socjalnej: definicje, wartości i zasady oraz modele indywidualnej pracy socjalnej.