Kontrast:
Czcionka: A A A

Proszę, nie pomagaj mi! Pracownik socjalny w sytuacji paradoksu pomocy narzuconej.

Załączona publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo często stwierdzaliśmy, że w zakresie relacji pomocy, zarówno rodzinom, jak i pracownikom socjalnym udzielała się niepokojąca atmosfera, w wyniku czego obie strony czuły się jak w potrzasku. Niniejsza publikacja porusza zagadnienia pomocy oraz kontroli społecznej. Wskazuje równicę między pomocą narzuconą a działaniem wspierającym. Przedstawia alternatywne scenariusze oraz ramy działań wspierających.