Kontrast:
Czcionka: A A A

Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego

Załączony plik zawiera raport dotyczący nowych ról zawodowych pracownika socjalnego.

Raport powstał w wyniku prac Laboratorium Innowacji Społecznej współtworzonego przez ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej cal i Fundację Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Przedstawia rekomendowane przez Laboratorium Innowacji Społecznej zakresy trzech kluczowych dla organizowania społeczności lokalnej środowiskowych ról zawodowych pracownika socjalnego: animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych (networkera) oraz lokalnego polityka społecznego (planisty).