Kontrast:
Czcionka: A A A

Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze

Załączona publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie Kadr”, Priorytet VII; Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedstawia pojęcie Zespołu Interdyscyplinarnego, podstawy prawne powołania i funkcjonowania Zespołu, różnicę miedzy Grupą Robocza a Zespołem Interdyscyplinarnym, rolę i zadania instytucji tworzących Grupy Robocze, procedurę Niebieskiej Karty. W opracowaniu znajduje się również diagnoza i analiza kluczowych symptomów przemocy w rodzinie. Ponadto opisano interwencje kryzysową oraz narzędzia administracyjne.