Kontrast:
Czcionka: A A A

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Na dzisiaj" w Darłowie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj” w Darłowie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.

Misją tej organizacji jest szczęśliwe dzieciństwo i zdrowa rodzina. Pomagają dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wychowawczych, w budowaniu prawidłowych relacji dziecko – środowisko lokalne poprzez profilaktykę, diagnostykę, edukację, psychoterapię i wyrównywanie szans.

Członkowie stowarzyszenia poświęcając swój czas przez cały rok dyżurują w poniedziałki i czwartki w godz. 16-18. Przychodzi tam wiele ludzi i wszyscy otrzymują fachową pomoc. Z inicjatywy tego stowarzyszenia otwarto w Darłowie Miejską Świetlicę Środowiskową „Bezpieczna Przystań”. W swoim gronie mają: pedagogów, radcę prawnego, socjologa, psychologa oraz wolontariuszy znających problemy patologii społecznej. Niosą pomoc psychologiczną, kierują na psychoterapię lub leczenie i propagują zdrowy tryb życia.

Współpracują: z MOPS-em, Miejską Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, referatem oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim, Caritasem, kuratorami społecznymi i zawodowymi, szkołami i Poradniami Psychologiczno – Terapeutycznymi.

Adres

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Na Dzisiaj w Darłowie,
ul. Franciszkańska 2, 76-150 Darłowo

Godziny otwarcia, kontakt

Poniedziałek godz. 16:00 - 18:00 Czwartek godz. 16:00 - 18:00